ยีสต์กับลูกโป่ง
 

      สิ่งมีชึวิตเล็กๆเช่นยีสต์  ขณะที่มันกินอาหารจะผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา คลิกค่ะ