นิวตันดึงผ้าปูโต๊ะ
 

      ท่านเซอร์ไอแซค นิวตัน ที่ค้นพบกฎของลูกแอปเปิล จะมาทดลองดึงผ้าปูโต๊ะ  โดยแก้วที่อยู่บนโต๊ะไม่ขยับเลย คลิกค่ะ