แก้วมหัศจรรย์
 

      ทำให้พึ่โยกเยกหัวฟู โดยใช้ถ้วยแก้ว 2 ใบ วางซ้อนกันในน้ำ คลิกค่ะ