กล่องไม้ขีดทำให้เกิดควันได้
 

   วิธีทดลอง ดึงแถบด้านข้างของกล่องไม้ขีดออกมา  นำมาวางไว้กับโลหะและจุดไฟ  เมื่อเผาไหม้เรียบร้อย  นำขี้เถ้าออมมาถูกับนิ้วมือ คลิกค่ะ