หลอดหมุนตะเกียบ
 

   อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย  กระดาษทิชชู่  หลอดตะเกียบ  ขวดพลาสติก  วางตะเกียบลงบนขวด  ใช้กระดาษทิชชู่ถูกับตะเกียบอีกอันหนึ่ง  จ่อตะเกียบที่ถูกับตะเกียบที่อยู่บนขวด  จะเกิด ..... คลิกค่ะ