แม่เหล็ก Stand up
 

    ใช้แรงจากแม่เหล็กยกผงตะไบเหล็ก คลิกค่ะ