ตะเกียบยกถ้วย
 

   อุปกรณ์ทดลองประกอบด้วย  เม็ดข้าวดิบ แก้ว  และตะเกียบไม้  ใส่ข้าวจนเต็มแก้ว  ใช้ฝ่ามือกดให้แน่น  เสียบตะเกียบไม้  และยกแก้วขึ้น  คลิกค่ะ