จุดไฟโดยใช้แสงอาทิตย์
 

   ไฟแช๊คหมด เหลือไม้ขึดเพียงก้านเดียว  คุณแม่กับคุณลูก เกิดไอเดียใสปิ๊ง ใช้กระบอกไฟฉายจุดหัวไม้ขีดไฟ คลิกค่ะ