การสั่นพ้องของแม่เหล็กนิวเคลียร์

ภาพตัดขวางสมองแสดงมันสมอง  กระโหลกศีรษะ  เนื้อเยื่อใบหน้าและกระดูกสันหลัง
 

คลิกอ่านต่อครับ