ภาพลวงตา
 

 

     ภาพสี่เหลี่ยมจตุรัส เมื่อมองผ่านรูปอื่นๆ ท่านอาจจะเห็นภาพเปลี่ยนแปลงไปได้  จากเส้นคู่ขนานกลายเป็นเส้นเบี้ยวๆบูดๆได้  คลิกค่ะ