ปิดตาทายจำนวนปากกาจิ้ม
 

     เมื่อปิดตาและใช้ปลายปากกาเมจิก หลายแท่ง จิ้มไปที่ฝ่ามือ ให้ท่านทายว่าทั้งหมดมีกี่แท่ง  คลิกค่ะ