ปิดตาชิมน้ำทายไม่ถูก
 

     ถ้าเราปิดตาปิดจมูก  เราจะไม่สามารถบอกได้ว่าเราชิมน้ำผลไม้ใด  เพราะจมูกไม่ได้กลิ่น  ตาไม่เห็นสี  จึงบอกผิดๆถูกๆ นั่นเอง  คลิกค่ะ