ตัวหนังสือพิศวง
 

      เราไม่สามารถอ่านค่าไป และบอกสีไปพร้อมกันได้  เป็นเพราะสมองไม่สัมพันธ์กัน  ส่วนใหญ่สมองจะเคยชินกับการอ่านค่ามากกว่า บอกสี คลิกค่ะ