2 มือไม่สามัคคี
 

     เมื่อเราเขียนเลข 1  ด้วยมือซ้าย  และเลข 2  ด้วยมือขวา  พร้อมๆกัน  จะเขียนไม่ได้  เป็นเพราะอะไรเอ่ย ?  คลิกค่ะ