นิ้วนางดื้อ
 

 

   อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย  มือ กับเหรียญ  ให้กำมือดังรูป  วางเหรียญไว้บนนิ้ว  คลิกครับ