น้ำตาลก้อนซ่อนรัก
 

   อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย  น้ำตาลทราบไม่ฟอกสี  คอนเฟครูปหัวใจ  ช้อนเปล่า  และช้อนที่ทำเป็นแม่แบบ  คลิกค่ะ