สกรีนเสื้อด้วยครีมกันแดด
 

   อุปกรณ์ทดลองประกอบด้วย ครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูงๆ  รูปถ่าย  ผ้ากันเปื้อน  และเตารีด คลิกค่ะ