พวงกุญแจกับหลอดกาแฟ
 

   เขียนรูปหัวใจลงบนกระดาษไข  ทากาว  และแปะเศษหลอดกาแฟลงบนรูปหัวใจ  นำเตารีด มารีดทับ  คลิกค่ะ