สกีบก
 

    ทีมเด็กจำนวน 20 คน  แสดงการทำงานเป็นทีมโดยการเลื่อนสกีบกไปพร้อมกันจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  ท่านจะได้เห็นการทำงานเป็นทีมได้อย่างน่าประทับใจ  โดยที่ความสำเร็จเป็นเพียงรางวัล คลิกค่ะ