สกัดโปรตีนจากนม
 

    อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย  น้ำส้มสายชู โหลแก้ว  และผ้าขาวบาง  เทน้ำส้มสายชูลงไปในโหลแก้วที่มีนมร้อนอยู่  โปรตีนในนมจะเกาะตัวกันเป็นลิ่ม  คลิกค่ะ