เรียงกระป๋อง 20 ใบ
 

    การทำงานเป็นทีมของทีมเด็กจำนวน 20  คน  โดยให้พวกเขาเรียงกระป๋อง 20 ใบเป็นแนวสูงไม่ให้ล้ม  เป็นการทดลองเรื่องความสมดุลได้เป็นอย่างดี  และการทำงานร่วมกันเป็นทีม พวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่  คลิกค่ะ