ผงฟูดับไฟ
 

   เมื่อเทผงฟูและน้ำส้มสายชูลงในแก้วที่มีเทียนติดอยู่ ไฟจะดับ คลิกค่ะ