ตาชั่งลูกโป่ง
 

    ทดลองว่าอากาศมีน้ำหนัก โดยใช้ลูกโป่ง คลิกค่ะ