ตับออกซิเจน
 

   อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย ตับ  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ( น้ำยาล้างแผล )  หลอดดูด  ธูป  ไฟแช็ค  ทดลองกันได้แล้วครับ คลิกค่ะ