ใครหนักกว่ากัน
 

   อุปกรณ์ทดลองประกอบด้วย ไม้คาน  กล่อง  น้ำแข็งแห้ง และน้ำ  ทดลองชั่งก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์แขวนไว้ที่ไม้คานข้างหนึ่ง กับอากาศที่แขวนไว้ออีกข้างหนึ่ง  ข้างไหนจะหนักกว่ากัน คลิกค่ะ