กระจกนำแสง
 

    ทำความรู้จักกับกระจกเงา  การสะท้อนกลับของแหล่งกำเนิดแสง  การเห็นหน้าของตัวเองในกระจก  คลิกค่ะ