สบู่คืนชีพ
 

 

   อุปกรณ์ประกอบด้วย เศษสบู่  จานรอง  และเตาอบไมโครเวฟ  ใส่สบู่เข้าไปในเตาอบไมโครเวฟ สังเกตมันจะเกิดอะไรขึ้น ห้ามกระพริบตา คลิกครับ