ลูกปัดขวดน้ำ
 

   ใช้ขวดพลาสติกที่เราดื่มน้ำหมดแล้ว  ตัดขวดเป็นเส้นๆ ชิ้นเล็กๆ  ใช้สีเมจิกเขียนลวดลายลงไป  เรียงใส่ถาดเข้าเตาอบ  พลาสติกจะม้วนตัว แต่อย่าอยู่ในเตานานนัก  นำมาร้อยและผูกเป็นลูกปัด คลิกครับ