มีผงที่กลายเป็นหิมะเมื่อเทน้ำลงไปด้วย
 

     เมื่อเทน้ำลงไปบนผงโซเดียม โพลีอาคลีแลท  มันจะเกิดปฏิกิริยาฟูเหมือนกับเกล็ดน้ำแข็ง  อย่างน่าประหลาดใจ คลิกครับ