มันฝรั่งแปลงร่าง
 

   อุปกรณ์ประกอบด้วย มันฝรั่ง แม่พิมพ์  เขียง  และกระดาษไข  นำมันฝรั่งมาฝานเป็นชั้นบางๆ  ใช้แม่พิมพ์กดเป็นรูปร่างที่ต้องการ เรียงบนกระดาษไข นำเข้าเตาอบให้แห้ง คลิกครับ