เปลวเทียนกับผ้าบาติก
 

   เผาเทียนในบีกเกอร์ให้ละลาย    ใช้หลอดดูดเทียนไขที่ละลายแล้ว  วาดรูปดอกไม้ลงบนผ้าที่อยู่ในถาด  รอให้เทียนแห้ง  ใช้สีระบายลงบนผ้า และผึ่งให้แห้ง คลิกครับ