เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง


 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ และ กระแสตรง

       วงแหวนสองวง กับวงแหวนผ่าซีก ทำให้เกิดกระแสสลับและกระแสไฟตรงได้อย่างไรดูได้จากวีดีโอชุดนี้ 

คลิกครับ