การเหนี่ยวนำไฟฟ้า


 

การเหนี่ยวนำไฟฟ้า

(Induction)

       ไมเคิล ฟาราเดย์   เคลื่อนขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็ก สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้น ในวีดีโอท่านยังจะได้เห็น  ทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟ้า ว่าเป็นอย่างไรด้วย  คลิกครับ  windows  media  ขนาด  4.5 MB