ไฟกระโดด

 

  อุปกรณ์ประกอบด้วย เทียน 2 เล่ม และไฟแช๊ค  จุดไฟเทียนทั้ง 2 เล่ม  ดับเทียนเล่มหนึ่ง และใช้เทียนอีกเล่มที่ยังติดอยู่ไปวางไว้ใกล้ๆกับเทียนที่ดับ  คลิกครับ