ไฟออกลูก

 

  น้ำตาเทียนสามารถจุดไฟได้  ทดลองโดยใช้ขดลวดจิ้มลงไปที่น้ำตาเทียน  และเผาขดลวดด้วยเปลวไฟ ไฟจะติดขดลวดขึ้นมา คลิกครับ