แป้งมันดอกไม้ไฟ

 

  นำแป้งมันโปรยลงบนเปลวเทียน  ไฟจะติดพรึบขึ้นมา คลิกครับ