เปลือกส้มพ่นไฟ

 

   บีบเปลือกส้มไปที่เปลวเทียน  จะเกิดอะไรขึ้น  ต่อไปทดลองกับเปลือกผลไม้อื่น เช่น มะนาว  ส้มโอ    คลิกครับ