กระบอกพ่นไฟ


   ดูดควันจากเปลวเทียนอออกมาใส่กระบอกฉีดยา  และเป่ากลับไปที่เปลวอีกครั้ง คลิกครับ