เกมการทดลองทางฟิสิกส์ แปลและเรียบเรียงโดย ประชา ศิวเวทกุล

สารบัญ

 

เรื่อง

หน้าที่

1

การทำลวดลายจากลูกตุ้มนาฬิกา

9
2 การส่งต่อหรือการถ่ายทอดพลังงาน 11
3 แรงยกที่เกิดจากการหมุน 14
4 ทำน้ำให้ไหลขึ้น 16
5 เล่นกลกับความเฉื่อย 1 18
6 เล่นกลกับความเฉื่อย 2 20
7 การทำเรือดำน้ำจำลอง 22
8 น้ำหนักของน้ำ 24
9 การเคลื่อนที่ของน้ำ 25
10 ภูเขาไฟระเบิด 26
11 ทำไมเครื่องบินจึงบินได้ 27
12 ความแข็งแรงที่เร้นลับ 30
13 การทำลูกปิงปองให้ลอยในอากาศ 33
14 กาลักน้ำ 35
15 เครื่องสูบน้ำแบบใช้มือโยก 38
16 น้ำพุขนาดเล็ก 40
17 นักประดาน้ำ 42
18 โฮเวอร์คราฟท์ 45
19 ใครหลงใคร เกลียดใคร 47
20 การเป่าฟองสบู่ 49
21 ผ้ากันน้ำ 51
22 ภูเขาไฟใต้น้ำ 53
23 การดูดซึมของน้ำ 55
24 เล่นกลกับการดูดซึมของน้ำ 57
25 การทดสอบการดูดซึมของน้ำ 59
26 ภาพลวงตา 60
27 การทำรุ้งขึ้นมาเอง 63
28 ตุ๊กตาเด้งได้ 65
29 หน้าบูดๆเบี้ยวๆ 67
30 จานสี 69
31 ที่กรองแสง 71
32 กล้องสะท้อนแสง 73
33 เทียนมหัศจรรย์ 75
34 ดูด้วยเลนส์ 1 77
35 ดูด้วยเลนส์ 2 79
36 กล้องคาไลโดสโคป 80
37 เข็มทิศแม่เหล็ก 83
38 เรือใบแม่เหล็ก 85
39 เรื่องของเสียง 87
40 เสียงสะท้อน 89
41 ระนาด 91
42 นกหวีดแบบใช้ท่อ 93
43 กีตาร์ 95
44 เกมแปลกๆเกียวกับน้ำ 97
45 กาน้ำกระดาษ 100
46 นาฬิกาแดด 102
47 นาฬิกาเทียน 104
48 นาฬิกาทราย 106
49 กังหันน้ำและใบจักร 108
50 ของเล่นที่ขับดันด้วยไอพ่น 110
51 เรื่องของไฟฟ้าสถิต 113
52 นักเต้นรำด้วยไฟฟ้าสถิต 115
53 การค้นหาทิศทางของลม 117
54 เครื่องประดับรูปงูที่ม้วนขดเป็นวง 119
55 ไฟฟ้าจากมันฝรั่ง 121
56 เกมไฟฟ้าสนุกๆ 123
57 จุดไฟด้วยแสงอาทิตย์ 125
58 กล้องจุลทรรศน์ 127
59 นักตกปลา 129
60 นักไต่เส้นลวด 131

 

หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4

หน้า 5

หน้า 6

หน้า 7

หน้า 8

หน้า 9

หน้า 10

หน้า 11

หน้า 12

หน้า 13

หน้า 14

หน้า 15

หน้า 16

หน้า 17

หน้า 18

หน้า 19

หน้า 20

หน้า 21

หน้า 22

หน้า 23

หน้า 24

หน้า 25

หน้า 26

หน้า 27

หน้า 28

หน้า 29

หน้า 30

หน้า 31

หน้า 32

หน้า 33

หน้า 34

หน้า 35

หน้า 36

หน้า 37

หน้า 38

หน้า 39

หน้า 40

หน้า 41

หน้า 42

หน้า 43

หน้า 44

หน้า 45

หน้า 46

หน้า 47

หน้า 48

หน้า 49

หน้า 50

หน้า 51

หน้า 52

หน้า 53

หน้า 54

หน้า 55

หน้า 56

หน้า 57

หน้า 58

หน้า 59

หน้า 60

หน้า 61

หน้า 62

หน้า 63

หน้า 64

หน้า 65

หน้า 66

หน้า 67

หน้า 68

หน้า 69

หน้า 70

หน้า 71

หน้า 72

หน้า 73

หน้า 74

หน้า 75

หน้า 76

หน้า 77

หน้า 78

หน้า 79

หน้า 80

หน้า 81

หน้า 82

หน้า 83

หน้า 84

หน้า 85

หน้า 86

หน้า 87

หน้า 88

หน้า 89

หน้า 90

หน้า 91

หน้า 92

หน้า 93

หน้า 94

หน้า 95

หน้า 96

หน้า 97

หน้า 98

หน้า 99

หน้า 100

หน้า 101

หน้า 102

หน้า 103

หน้า 104

หน้า 105

หน้า 106

หน้า 107

หน้า 108

หน้า 109

หน้า 110

หน้า 111

หน้า 112

หน้า 113

หน้า 114

หน้า 115

หน้า 116

หน้า 117

หน้า 118

หน้า 119

หน้า 120

หน้า 121

หน้า 122

หน้า 123

หน้า 124

หน้า 125

หน้า 126

หน้า 127

หน้า 128

หน้า 129

หน้า 130

หน้า 131

หน้า 132

หน้า 133