ใช้เท้ายืน

    ถ้าเราขว้างไข่ใส่ ....  มันจะไม่แตก   และถ้าเราวางไข่หลายๆใบ และนำแผ่นโฟมวางไว้ด้านบน  ให้พีโยกเยกยืนบนแผ่นโฟม  ไข่จะแตกหรืไม่ คลิกครับ