คว่ำแก้วน้ำไม่หก

    ใส่น้ำส้มจนเต็มแก้ว  ใช้แผ่นพลาสติกปิดปากแก้ว  คว่ำแก้ว  น้ำจะไม่หก  แต่ถ้าใส่น้ำส้มไม่เต็ม และใส่น้ำแข็ง ทำอย่างเดิมจะหกหรือไม่ คลิกครับ