แก้วกระโดด

    ใช้ลมเป่าถ้วยกระดาษที่ซ้อนกันหลายใบ  แก้วจะกระเด้งกระดอนออกมา คลิกครับ