เหวี่ยงกระป๋องน้ำไม่หก

 

    พี่โยกเยกเหวี่ยงกระป๋องน้ำซักผ้าที่ใส่น้ำอยู่ และหมุนเป็นวงกลม 360 องศาในแนวดิ่ง  น้ำไม่ยักหก คลิกครับ