ลูกโป่งลอยลม


    ใช้พัดลมเป่าลูกโป่งให้ลอยขึ้นเหนือพัดลม  มันจะลอยอยู่อย่างนั้น ไม่ลอยไปไหนเลย คลิกครับ