ยกโต๊ะด้วยนิ้วเดียว


    อุปกรณ์ ประกอบด้วย  1. ที่ดูดกระจกในห้องน้ำ  2. แผ่นพลาสติก ให้แปะทั้งหมดลงบนโต๊ะผิวเรียบ  เราสามารถยกโต๊ะขึ้นได้   คลิกครับ