ฝ่ามือยกขวดแก้ว


    อุปกรณ์ประกอบด้วย 1. ขวดแก้ว 2. ไม้ขีดไฟ  จุดไฟและใส่ลงไปในขวด ใช้ฝ่ามือปิดปากขวด  รอสักครู่ยกมือขึ้น  ขวดจะติดฝ่ามือขึ้นมา คลิกครับ