เจาะลูกโป่งเงียบ


    ใช้เทปใสแปะลงบนผิวลูกโป่งที่เป่าจนพองเต็มที่  ให้ใช้เข็มเจาะลงไปตรงแผ่นใส  มันจะไม่แตก  แปลกดีไหม คลิกครับ