แม่เหล็กไฟฟ้า


 

แม่เหล็กไฟฟ้า

     ไมเคิล  ฟาราเดย์   ค้นพบวิธีการสร้างไฟฟ้าโดยหมุนแม่เหล็กตัดขดลวด  นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของนักฟิสิกส์   อีกหลายปีต่อมา เจมส์คาร์ลก แมกเวลล์   ก็ค้นพบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และนำไปสู่  การค้นพบวิทยุ  และโทรทัศน์   ในวีดีโอท่านจะได้เห็นการทดลองฟ้าผ่าลงบนคน  โดยไม่เป็นอันตราย คลิกครับ