จรวดลูกโป่ง


    อุปกรณ์ประกอบด้วย  1. เทปใส  2. ลูกโป่ง  3. หลอดดูดน้ำ  4. กรรไกร  และ  5.  โฟมที่ทำเป็นรูปเครื่องบิน  ทดลองทำกันได้แล้วครับ คลิกครับ