เขย่าน้ำเย็น 6 ชั่วโมง


    ให้บาร์เทนเดอร์ลองเขย่าขวดน้ำเย็น  ประมาณ นาที  ลองวัดอุณหภูมิของน้ำว่าสูงขึ้นหรือไม่ ?   ต่อไปใช้เครื่องเขย่าประมาณ  1  ชั่วโมง   และสุดท้ายใช้คนกลุ่มใหญ่ ช่วยกันเขย่าน้ำเย็นเป็นเวลา ชั่วโมง  คลิกครับ